Tips & råd inför flytt

Tips & råd (PDF-fil)

Trygg och effektiv flyttning

INFÖR FLYTTINGEN

 • Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av fackman.
 • Montera isär dator, tv och annan elektrisk utrustning.
 • Märk cyklar, barnvagnar och liknande som står i allmänna utrymmen.
 • Töm alla trädgårdsmaskiner på olja och bensin.
 • Rengör maskiner och redskap.
 • Skruva själv ner hyllor, skåp, paraboler och liknande som är fast monterade i vägg samt ta ner gardiner.
 • Demontera större möbler som ej går ut genom dörren.
 • Töm kylskåp på färskvaror och vätskor.
 • Ställ undan städmaterial som du ska använda för städning.
 • Lägg ut mattor på golven om du har ömtåliga golv.
 • Anmäl möbler och annat gods som är värt mer än ett halvt basbelopp till Värnamo Flyttningsbyrå AB.
 • Lägg undan värdesaker, pengar och annan privat egendom i eget handbagage, som inte ska med i flytten.
 • Ta vara på nycklar till möbler samt nycklar till gamla och nya bostaden.
 
 

UNDER FLYTTINGEN

 • Visa vår personal särskilt ömtåliga föremål samt möbler och föremål som inte ska flyttas med.
 • Håll reda på nycklar, plånbok, kläderoch annat som du behöver under flyttningen så att dessa ej hamnar bland flyttgodset.
 • Kontrollera att allt är med innan flyttbilen åker.
 • Instruera eller visa med skiss var möblerna ska stå i den nya bostaden.

EFTER FLYTTINGEN

 • Ring oss när kartongerna är uppackade och kan hämtas.
 • Ev. skada eller förlust anmäls snarast till personalen eller direkt till vårt kontor.
 
 

VI TAR EJ ANSVAR FÖR

 • Blommor och krukväxter.
 • Frysvaror.
 
 

VI LASTAR INTE

 • Brandfarliga vätskor.
 • Färskvaror.
 • Husdjur.
 • Bilar och båtar.
 
 

Förberedelser och egen packning

PACKNING

 • Använd principen tungt underst, lätt överst.
 • Packa tätt och lägg bollar av exempelvis tidningspapper i tomma utrymmen.
 • Lägg makulatur mellan tallrikarna och ställ dem på högkant, gärna med mjukt under.
 • Slå in glas i makulatur och ställ dem upp i kartongen.
 • Packa böcker stående, rygg mot rygg.
 • Fyll kartongen med böcker max upp till handtagen.
 • Lägg därefter sängkläder eller liknande över böckerna.
 • Stapla kartonger tre och tre, den tyngsta överst.
 • Lampskärmar demonteras, emballeras och/eller läggs i kartong.
 • Rulla ihop mattor och andra långa föremål. Snöra eller tejpa.
 • Ta ner lösa hylldelar, stapla och tejpa ihop dem.
 • Kläder och sängkläder kan ligga kvar i byråer.
 • Blommor packas i öppna kartonger.
 • Låsskåpsdörrar så de ej går upp. Ta bort nyckeln.
 • Kartongen ska vara full men ej överfull.
 

KOM IHÅG ATT

 • Anmäla flyttningen till Sv. Adressändring, 020-979899 eller www.adressandring.se
 • Beställa eftersändning av post.
 • Sända flyttkort till släkt och vänner.
 • Beställa flyttning av telefonen.
 • Ordna med sophämtning och grovsopor.
 • Säga upp el, gas och vatten.
 • Boka städning. Fråga oss gärna om offert.
 • Planera mathållningen under flyttdagarna.