Tips & råd för kontorsflyttningar

Trygg och effektiv flyttning

Tips & råd kontor - Egen packning och uppmärkning

Uppmärkning

 • Märk alla inventarier med etiketter. Ange byggnad, våning och rum som godset ska flyttas till.
 • Märk varje del i demonterad möbel. Ex. varje del av ett vinkelskrivbord eller datorset.
 • Möbler och inredning som inte ska med till nya adressen märks med röda märklapppar.
 • Tag bort ev. gamla märklappar.
 • Skriv aldrig direkt på kartongen, använd märklappar och märk på kartongens kortsida.
 • Märk tydligt upp dörrkarmarna på nya arbetsplatsen så att möblerna kommer rätt.
 • Tavlor märks och lämnas hängande på väggen.

Packning

 • Blommor packas i öppna kartonger.
 • Allt löst gods såsom lampor, pärmar, kontorsutrustning m.m packas i kartong.
 • Töm och lås hurtsar och skrivbord, ta bort nyckeln.
 • Ta vara på nycklar, beslag och skruv till möbler som demonteras.
 • Ställ kartongerna tre och tre, gärna med den tyngsta överst.
 • Packa kartongerna så fulla som möjligt men ej överfulla.

Kopieringsmaskiner

 • Kontakta leverantören för ev. transportsäkring.
 • Är maskinen leasad kanske leasingbolaget vill ombesörja flyttningen av maskinen.
 • Ta bort, märk upp och packa ner alla lösa delar till maskinen.
 • Töm maskinen på papper, ev. vätska och pulver.

Datorer

 • Demontera och märk upp varje del av datorsetet.
 • Värnamo Flyttningsbyrås personal plastar in skärm och hårddisk med bubbelplast för transport i rullvagn eller kartong.

KOM IHÅG ATT

 • Anmäla flyttningen till Sv. Adressändring, 020-97 98 99 eller www.adressandring.se
 • Tillse att postgång fungerar under flyttdagen.
 • Beställa eftersändning av post.
 • Lösa säkerhetsfrågor under flytten.
 • Beställa flyttning av telefonen och internet och se till att de fungerar på båda adresserna.
 • Säg upp el, gas och vatten.
 • Boka städning. Fråga oss gärna om offert.
 • Ordna med sophämtning och grovsopor.

Att tänka på

Inför flyttningar

 • Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av fackman.
 • Montera isär datorer och annan elektrisk utrustning.
 • Informera personal och andra hyresgäster att hissen kommer att användas av vår personal.
 • Ha tillgång till jourmontör för hiss.
 • Se till att er personal har tillgång till arkiv och förbrukningsmaterial under flyttdagarna.
 • Utse projektledare på lastnings- och lossningsstället som ska vara kontaktperson mot flyttchef.
 • Utse ansvarig för lås och larm på nya och gamla kontoret.
  Informera om var möbler som ej ska med till nya adressen ska förvaras .
 • Beställ nermontering av hyllor, skåp och liknande som är fast monterade i vägg samt större möbler som ej går ut genom dörren.
 • Boka städning av nya och gamla kontoret.
 • Höj och sänkbara skrivbord ska sänkas till lägsta nivån.
 • Se till att framfart till entrén är fri för flyttbilen
 • Informera personalen i god tid så de känner sig delaktiga.
 • Korridorer måste ha fri passage, fyll dem inte med möbler och kartonger.
 • Anmäl utrustning som är värd mer än ett halvt basbelopp till Värnamo Flyttningsbyrå AB

Under flyttningen

 • Ha en ritning tillgänglig med nya kontorets layout och rumsnummer på varje våningsplan.
 • Ta vara på sekretesspapper och andra värdepapper under flytten.
 • Se till att information och instruktioner förmedlas mellan er projektledare och flyttchef.
 • Kontrollera att allt är med innan flyttbilen åker.

Efter flyttningen

 • Ring oss när kartongerna är uppackade och kan hämtas.
 • Ev. skada eller förlust anmäls snarast till personalen eller direkt till vårt kontor.

Vi tar ej ansvar för

 • Blommor och krukväxter.
 • Frysvaror.

Vi lastar inte

 • Brandfarliga vätskor
 • Färskvaror
 • Husdjur
 • Bilar och båtar

Värnamo Flyttningsbyrå AB

Klockarevägen 4
331 52 Värnamo

Org.nr: 556101-4840

Kontakta oss

Tfn: 0370 - 103 55

E-post; kontakta oss

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Värnamo Flyttningsbyrå AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Värnamo Flyttningsbyrå AB.