Tips & råd för kontorsflyttningar

Trygg och effektiv flyttning

Att tänka på INFÖR flytten

Märkning av inventarier och möbler

 • Märk alla inventarier med etiketter. Ange byggnad, våning och rum som godset ska flyttas till.
 • Märk varje del i demonterad möbel. Ex. varje del av ett vinkelskrivbord eller datorset.
 • Möbler och inredning som inte ska med till nya adressen märks med röda märklapppar.

Uppmärkning av kartonger och rum

 • Tag bort ev. gamla märklappar.
 • Skriv aldrig direkt på kartongen, använd märklappar och märk på kartongens kortsida.
 • Märk tydligt upp dörrkarmarna på nya arbetsplatsen så att möblerna kommer rätt.
 • Tavlor märks och lämnas hängande på väggen.

Packning i kartong

 • Blommor packas i öppna kartonger.
 • Allt löst gods såsom lampor, pärmar, kontorsutrustning m.m packas i kartong.
 • Ställ kartongerna tre och tre, gärna med den tyngsta överst.
 • Packa kartongerna så fulla som möjligt men ej överfulla.

Skruvar och nycklar

 • Töm och lås hurtsar och skrivbord, ta bort nyckeln.
 • Ta vara på nycklar, beslag och skruv till möbler som demonteras.

Kopieringsmaskiner

 • Kontakta leverantören för ev. transportsäkring.
 • Är maskinen leasad kanske leasingbolaget vill ombesörja flyttningen av maskinen.

Kopieringsmaskiner

 • Ta bort, märk upp och packa ner alla lösa delar till maskinen.
 • Töm maskinen på papper, ev. vätska och pulver.

Datorer

 • Demontera och märk upp varje del av datorsetet.
 • Värnamo Flyttningsbyrås personal plastar in skärm och hårddisk med bubbelplast för transport i rullvagn eller kartong.

KOM IHÅG ATT

 • Anmäla flyttningen till Sv. Adressändring, 020-97 98 99 eller www.adressandring.se
 • Tillse att postgång fungerar under flyttdagen.
 • Beställa eftersändning av post.
 • Lösa säkerhetsfrågor under flytten.
 • Beställa flyttning av telefonen och internet och se till att de fungerar på båda adresserna.
 • Säg upp el, gas och vatten.
 • Boka städning. Fråga oss gärna om offert.
 • Ordna med sophämtning och grovsopor.

Att tänka på INFÖR flytten

 • Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av fackman.
 • Montera isär datorer och annan elektrisk utrustning.
 • Informera personal och andra hyresgäster att hissen kommer att användas av vår personal.
 • Ha tillgång till jourmontör för hiss.
  Se till att er personal har tillgång till arkiv och förbrukningsmaterial under flyttdagarna.
 • Utse projektledare på lastnings- och lossningsstället som ska vara kontaktperson mot flyttchef.
 • Utse ansvarig för lås och larm på nya och gamla kontoret.
 • Informera om var möbler som ej ska med till nya adressen ska förvaras.
 • Beställ nermontering av hyllor, skåp och liknande som är fast monterade i vägg samt större möbler som ej går ut genom dörren.
 • Boka städning av nya och gamla kontoret.
 • Höj och sänkbara skrivbord ska sänkas till lägsta nivån.
 • Se till att framfart till entrén är fri för flyttbilen
 • Informera personalen i god tid så de känner sig delaktiga.
 • Korridorer måste ha fri passage, fyll dem inte med möbler och kartonger.
 • Anmäl utrustning som är värd mer än ett halvt basbelopp till Värnamo Flyttningsbyrå AB

Under & efter flyttningen

 • Kontrollera att allt är med innan flyttbilen åker.
 • Ha en ritning tillgänglig med nya kontorets layout och rumsnummer på varje våningsplan.
 • Ta vara på sekretespapper och andra värdepapper under flytten
 • Se till att information och instruktioner förmedlas mellan er projektledare och Värnamo Flyttningsbyrå flyttchef.
 • Ring oss när kartongerna är uppackade och kan hämtas.
 • Ev. skada eller förlust anmäls snarast till personalen eller direkt till vårt kontor.

Vi tar ej ansvar för

Blommor och krukväxter

Frysvaror

Vi lastar inte

Brandfarliga vätskor

Färskvaror

Husdjur

Bilar och båtar