Vi tänker på miljön!

Tillsammans kan vi göra skillnad

Miljö och kvalitet

God kvalitet upplevs när man motsvarar och överträffar de krav och förväntningar som ställs på en. De krav som ställs på vår verksamhet är satta av kunden, branschen, stat/kommun, personalen och det egna företaget. För att säkerställa att vi lever upp till dessa krav har Värnamo Flyttningsbyrå AB Kvalitets, Miljö och Trafiksäkerhetssäkrats genom certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Detta innebär att vår organisation garanterar ett högkvalitativt utfört arbete med bra utrustning och välutbildad personal som arbetar i en väl fungerande miljövänlig organisation.

Kvalitet och miljösäkring

Kvalité och miljösystemet är uppbyggt på att företagets verksamhet och rutiner är dokumenterat i systempärmar. Dessa finns tillgängliga för alla och innehåller riktlinjer för företaget, instruktioner, information, blanketter mm. Att systemet och rutinerna efterföljs kontrolleras genom periodvisa interna och externa revisioner. Verksamheten skall sträva efter en ständig förbättring.
För att nå detta ställs generella och årsvisa mål på verksamheten, dessa mäts bl.a genom att reklamations och avvikelserapporter skrivs.


Dessa sammanställs efter årets slut och ligger till grund för de förbättringar som sätts upp som mål efterföljande år.
Önskar ni detaljerad information av speciella områden/rutiner i vår verksamhet står vi gärna till hands med dessa.

Arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Detta innebär att vi ständigt jobbar med säkerheten bland vår personal och fordon. Detta görs bla genom samarbete med fack och Trafikverket.