Tips & råd för kontorsflyttningar

Trygg och effektiv flyttning

Tips & råd (PDF-fil)

INFÖR FLYTTINGEN

 • Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av fackman.
 • Montera isär datorer och annan elektrisk utrustning.
 • Informera personal och andra hyresgäster att hissen kommer att användas av vår personal.
 • Ha tillgång till jourmontör för hiss.
 • Se till att er personal har tillgång till arkiv och förbrukningsmaterial under flyttdagarna.
 • Utse projektledare på lastnings- och lossningsstället som ska vara kontaktperson mot flyttchef.
 • Utse ansvarig för lås och larm på nya och gamla kontoret.
 • Informera om var möbler som ej ska med till nya adressen ska förvaras .
 • Beställ nermontering av hyllor, skåp och liknande som är fast monterade i vägg samt större möbler som ej går ut genom dörren.
 • Boka städning av nya och gamla kontoret.
 • Höj och sänkbara skrivbord ska sänkas till lägsta nivån.
 • Se till att framfart till entrén är fri för flyttbilen
 • Informera personalen i god tid så de känner sig delaktiga.
 • Korridorer måste ha fri passage, fyll dem inte med möbler och kartonger.
 • Anmäl utrustning som är värd mer än ett halvt basbelopp till Värnamo Flyttningsbyrå AB
 
 

UNDER FLYTTNINGEN

 • Ha en ritning tillgänglig med nya kontorets layout och rumsnummer på varje våningsplan.
 • Ta vara på sekretesspapper och andra värdepapper under flytten.
 • Se till att information och instruktioner förmedlas mellan er projektledare och flyttchef.
 • Kontrollera att allt är med innan flyttbilen åker.

EFTER FLYTTNING

 • Ring oss när kartongerna är uppackade och ska hämtas.
 • Ev. skada eller förlust anmäls snarast till vår personal eller direkt till vårt kontor.

VI TAR EJ ANSVAR FÖR

 • Blommor och krukväxter.
 • Frysvaror.

VI LASTAR INTE

 • Brandfarliga vätskor.
 • Färskvaror.
 • Husdjur.
 • Bilar och båtar.

Tips & råd kontor - Egen packning och uppmärkning

UPPMÄRKNING

 • Märk alla inventarier med etiketter. Ange byggnad, våning och rum som godset ska flyttas till.
 • Märk varje del i demonterad möbel. Ex. varje del av ett vinkelskrivbord eller datorset.
 • Möbler och inredning som inte ska med till nya adressen märks med röda märklapppar.
 • Tag bort ev. gamla märklappar.
 • Skriv aldrig direkt på kartongen, använd märklappar och märk på kartongens kortsida.
 • Märk tydligt upp dörrkarmarna på nya arbetsplatsen så att möblerna kommer rätt.
 • Tavlor märks och lämnas hängande på väggen.

PACKNING

 • Blommor packas i öppna kartonger.
 • Allt löst gods såsom lampor, pärmar, kontorsutrustning m.m packas i kartong.
 • Töm och lås hurtsar och skrivbord, ta bort nyckeln.
 • Ta vara på nycklar, beslag och skruv till möbler som demonteras.
 • Ställ kartongerna tre och tre, gärna med den tyngsta överst.
 • Packa kartongerna så fulla som möjligt men ej överfulla.

KOPIERINGSMASKINER

 • Kontakta leverantören för ev. transportsäkring.
 • Är maskinen leasad kanske leasingbolaget vill ombesörja flyttningen av maskinen.
 • Ta bort, märk upp och packa ner alla lösa delar till maskinen.
 • Töm maskinen på papper, ev. vätska och pulver.

DATORER

 • Demontera och märk upp varje del av datorsetet.
 • Värnamo Flyttningsbyrås personal plastar in skärm och hårddisk med bubbelplast för transport i rullvagn eller kartong.

KOM IHÅG ATT

 • Anmäla flyttningen till Sv. Adressändring, 020-97 98 99 eller www.adressandring.se
 • Tillse att postgång fungerar under flyttdagen.
 • Beställa eftersändning av post.
 • Lösa säkerhetsfrågor under flytten.
 • Beställa flyttning av telefonen och internet och se till att de fungerar på båda adresserna.
 • Säg upp el, gas och vatten.
 • Boka städning. Fråga oss gärna om offert.
 • Ordna med sophämtning och grovsopor.

Tips & råd (PDF-fil)